איסור שימוש במפסק מגן (פחת) עם החזרה אוטומטית

מפסק מגן (פחת) עם החזרה אוטומטית למעשה הוא כמו הפחת הרגיל שמותקן בלוחות חשמל, רק שהוא עם החזרה אוטומטית. 

ומה זה אומר? 

כידוע, תפקיד מפסק מגן (פחת) הוא שבעת תקלה במערכת החשמל (גיד של הפאזה או האפס נוגעים בגוף המכשיר או יש זליגה לאדמה עקב בידוד לקוי או רטיבות או התחשמלות), מפסק המגן פועל ומנתק את הזרם לצרכנים. בפחת רגיל אנו צריכים להפעילו מחדש. 

בשוק קיימים גם פחת עם החזרה אוטומטית אשר משתפעל אוטומטית לאחר שפעל כלומר מחזיר את הזרם למערכת החשמל. 

שימוש במפסק מגן (פחת) עם החזרה אוטומטית רק במקומות שבהם ההזנה צריכה להיות רצופה וללא נוכחות של אנשים במקום, או שהמתכנן קבע שנדרש להתקין פחת עם החזרה אוטומטית. בתנאי שהמקום שבו מותקן הפחת עם החזרה האוטומטית אינו עונה על התנאים המוגדרים בחוק.

 

החשמל ותקנותיו:

ברצוני לחדד את המקומות שבהם אסור להתקין פחת אוטומטית

המקומות שבהם חל איסור להתקין את הפחת עם החזרה עם החזרה אוטומטית הם:

  • דירת מגורים
  • מלון
  • אתר חקלאי ורפואי
  • אתר בניה , מבנה יביל ארעי.
  • שימוש במפסק מגן (פחת) כהגנה בלעדית כמוגדר בחוק החשמל

מצ"ב כתובת לאתר רשות החשמל: 
"שימוש במפסק מגן עם החזרה אוטומטית" 

בכול נושא ניתן להתקשר:

אלי שטיינברג – מהנדס ובודק חשמל מוסמך.
נייד 052-4548386
דו"אל: eli.steinberg10@gmail.com 
אתר: www.eli-es.co.il