מהן בדיקות חשמל?

קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים על פי חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו, הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.

קיימות דרישות נוספות לביצוע בדיקות חשמל ע"י: 

 • הרשות הכבאות ארצית לכיבוי והצלה במסגרת רישוי עסקים.
 • משרד החינוך בהתאם לחוזה הבטיחות של המשרד.
 • חברות הביטוח כתנאי לביטוח. 
בדיקות חשמל מהן? - מהנדס בודק חשמל מוסמך, אלי שטיינברג

הדרישות לביצוע בדיקות חשמל על פי חוק

בדיקות חשמל מהן? - מהנדס בודק חשמל מוסמך, אלי שטיינברג

בדיקת חשמל לפני הפעלה ראשונה של מיתקן לפני חיבור חשמל לרשת החשמל עמידה בבדיקה זו הינה תנאי הכרחי לחיבור המתקן לחשמל.

בדיקה זו נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו, ועל פי תקני מכון התקנים הישראלי או בין לאומים הנוגעים למתקני צריכה חשמליים. 

בדיקת חשמל לאחר "שינוי יסודי" במיתקן

"שינוי יסודי" – החלפת לוח חשמל או הגדלת חיבור, החלפת מפסק ראשי או מבטחים על מעגלי יציאה, הוספת מעגל חשמלי, שינוי שיטת הגנה בפני חישמול,
שינוי חתך המולכים, שינוי ייעוד המתקן וכו'.  

תדירות הדרישות לביצוע בדיקות חשמל תקופתיות

על פי חוק והתקנות החשמל:

 1. הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול – אחת לחמש שנים.
 2. מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות – אחת לשנה לפחות.
 3. מתקן רפואי כגון בתי חולים, מרפאות, מעבדות – בהתאם לתקנות (אחת לחודש, אחת ל6 חד', אחת לשנה, אחת ל3 שנים).
 4. מתקן חקלאי – אחת לחמש שנים או לאחר שינוי יסודי.
 5. התקנת גנרטורים למתך נמוך – אחת לחמש שנים לפחות.
 6. מערכות אל-פסק סטטיות – אחת לחמש שנים לפחות.
 7. מתקני חשמל בבריכה – אחת לשש שנים לפחות.
 8. בדיקת מפסק מגן – אחת לחודש ע"י לחיצה על לחצן בדיקה, ובדיקה חשמלית כל 3 חודשים, גם במתקן חשמלי ארעי באתרי בניה.
 9. במתקן חשמלי ארעי באתרי בניה – בדיקת לוח חשמל אחת לשנה.
 10. בהתאם לדרישות הרשות הארצית לכיבוי והצלה לצורך רישום עסקים.
 11. משרד החינוך בהתאם לחוזה הבטיחות של המשרד. – אחת לשנה לפחות.
 12. בהתאם לדרישות חברות הביטוח.  

מה כלול בדיקות חשמל?

 • בדיקה חזותית – בדיקה ויזואלית של שלמות מתקן החשמל, תשתית החשמל לצרכנים.
 • בדיקת איכות הארקה – ערך וטיב התנגדות לולאת התקלה (רמת הארקה) הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק ,מטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק, ותשמש כמגן עבור המשתמש במקרה הצורך. הבדיקה מתבצעת על ידי חשמלאי בודק בעזרת מכשיר "לופ-טסטר LT".
 • בדיקת רציפות הארקה – בבדיקה זו בודקים את התנגדות המוליכים בין פס הארקות בלוח המזין לנקודה הרחוקה בשקע, צרכן או מערכת הגנה. בדיקה זו חובתה להתבצע עם מכשיר ייעודי, מד רציפות.
  במתקן רפואי ייבדק במכשיר מיוחד לכך בזרם A.
 • בדיקת הבידוד – בדיקת רמת הבידוד המוליכים במיתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל בזמן הבדיקה. בדיקה זו מתבצעת בעזרת מכשיר למדידת התנגדות הבידוד.
 • בדיקת עומס – מדידת הזרם הנצרך בפועל במיתקן החשמל ואיזון הפאזות.
 • בדיקת לוחות החשמל – בדיקת תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו, ניקוי וחיזוק ברגים. שילוט, תוכניות חשמל מעודכנות, בדיקה הרלוונטית בעיקר ללוחות חשמל.
 • בדיקת ציוד חשמלי – בדיקת חיבור והתקנת מנועי חשמל/ מכונות המופעלים ע"י חשמל

הכוללת את הבדיקות הנ"ל ויזואלית, רציפות הארקה, התנגדות הבידוד, בדיקת לולא התקלה LT, בדיקת וכיול הגנות.

 • בדיקה תרמוגרפית סריקה תרמוגרפית, המבוצעת באמצעות מצלמה רגישה לקרינה אינפרה אדומה, המאפשרת גילוי נקודות התחממות במערכת החשמל המצביעות על ליקויים. רוב חברות ביטוח מחייבים/ממליצים לבצע בדיקה זו ,כמו כן גם רשות הכבאות דורשת.
 • בדיקת מקדם ההספק ואיכות החשמל – ע"י בדיקה נעשית בעזרת מכשיר מדידה מיועד לכך .

 

מי נדרש לבדיקות חשמל תקופתיות, לפני הפעלה ראשונית או לאחר שינוי יסודי

 1. תעשייה, בתי מלאכה, מוסכים.
 2. בניין ציבורי רב קומות, בנייני משרדים.
 3. בתי ספר, גני ילדים.
 4. תאורת רחובות, שלטי חוצות.
 5. אתרים רפואיים, כגון: בתי חולים, מרפאות.
 6. אתרים חקלאיים, כגון: רפתות, לולים.
 7. אתרי בניה, מתקנים ארעים כגון: לוחות חשמל ומפסק מגן( פחת), בדיקת משגוח וגנרטורים.
 8. מתקנים ציבוריים, כגון: קניונים, מסעדות , חנויות.
 9. בדיקות תקינות לוחות חשמל, לולאת תקלה LT ותרמוגרפיה לפי דרישות כיבוי אש וחברות ביטוח.
 10. מתקני פוטו וולטאים (סולאריים).
 11. מתקני מתח גבוה ע"י מהנדס בודק.

לקבלת מידע, ייעוץ ופרטים נוספים - צרו קשר: