בדיקת מערכת חשמל לעמדת טעינה רכב חשמלי

לאחר התקנת עמדת טעינה רכב חשמלי נדרש לבצע בדיקת חשמל לכל מערכת החשמל כולל עמדת הטעינה לרכב חשמלי.

מדוע ומתי ?

א. על פי חוק החשמל ותקנותיו נדרשת בדיקה למערכת החשמל לעמדת טעינה רכב חשמלי לאחר התקנתה ולפני הפעלה ראשונה וכן ביצוע שינוי יסודי.

הגדרה – " שינוי יסודי ":

 • הגדלת חיבור 
 • הוספת מעגל 
 • התקנה או החלפת לוח חשמל 
 • התקנת תעלות כבלים או החלפתן 
 • שינוי בשיטת הגנה 

ב. לבדוק את התאמתו של מתקן החשמל להזנה עמדת טעינה לחוק החשמל ותקנות.

ג. לבדוק בטיחותית למניעת פגיעה בנפש וברכוש.

מערכת חשמל לעמדת טעינה רכב חשמלי

מה נדרשת בבדיקת מערכת חשמל לעמדת טעינה רכב חשמלי?

 1. בדיקת להתאמת תשתית החשמל לתקנות וחוק החשמל.
 2. בדיקת הצהרת יצרן/ ייבואן
 3. בדיקת הספק העמדה לגודל החיבור
 4. בדיקת לוח החשמל המזין את עמדת הטעינה והגנות מתאימות
 5. בדיקת להתקנה יציבה של העמדה והגנה מכנית
 6. בדיקת התנגדות הבידוד
 7. בדיקת רציפות הארקה .
 8. בדיקת לולאת תקלה. (בדיקת הפעלת ההגנות בעת תקלה התחשמלות שיפעלו וינתקו את המתח לעמדה הטעינה).
 9. התאמה של מפסק מגן לזרם דלף (פחת). והגנה בפני זליגה זרם ישר
 10. דימוי תקלה חשמלית בעמדת הטעינה או ברכב החשמלי.
 11. מדידת תקינות האותות CP ,PP.
 12. הגנה בפני מתחי יתר בעמדה לשימוש בעל אופי ציבורי

בכל נושא ניתן ליצור קשר:

אלי שטיינברג – מהנדס ובודק חשמל מוסמך.
נייד 052-4548386
דו"אל: eli.steinberg10@gmail.com 
אתר: www.eli-es.co.il