חשיבות בדיקת תקינות הארקה ואמצעי ההגנה

כללי

מאחר ומערכות הארקה וההגנה בפני חשמול הינה מערכת מצילת חיים חשוב לוודא שהיא תקינה.

כדי להבטיח את תקינות המערכת מומלץ לוודא שבוצעה בדיקה תקופתית. אם אין מידע לגבי בדיקה שבוצעה בעשר שנים האחרונות, רצוי להזמין בדיקה ולשמור את תיעוד המפרט תוצאות הבדיקה ואישור התקינות של מערכת ההארקה וההגנה בפני חשמול.

מי מבצע את בדיקת תקינות הארקה ואמצעי ההגנה ומה ניבדק?

הבדיקה מתבצעת ע"י בעל רישיון חשמלאי בודק שמשתמש במכשירי מדידה לבדיקת איכות הארקה. מומלץ לבצע את הבדיקה, לכל הפחות, אחת לעשר. חשוב במיוחד לבצע בדיקה במבנים שנבנו לפני שנת 1978.

יש לוודא שקיים בלוח החשמל ממסר פחת. מומלץ לבצע בדיקת תקינות של ממסר פחת ע"י: 

  • לחצן הבדיקה אחת לחודש. אם לא תקין להזמין חשמלאי לתיקון דחוף.
  • בדיקת זמני תגובה וזרם הפעלה אם לא תקין להזמין חשמלאי לתיקון דחוף.

אחריות על תקינות מערכת החשמל

מאחר ותקלה בהארקה ובהגנה בפני חשמול מסכנת בעיקר את הדייר/המשתמש בדירה, חלה עליו אחריות לוודא שמערכת החשמל תקינה ובטוחה, אף בדירות שכורות שאינן בבעלותו. יש לציין כי האחריות על תקינות המיתקן מוטלת על מתכנן מיתקן, על המתקין, על הבעלים, על המחזיק או על המפעיל, הכל לפי העניין.

תיקון הליקויים של מערכת החשמל והארקה ומי מבצע?

במידה ונמצאים ליקויים במערכת ההארקה או באמצעי ההגנה בפני חשמול יש לפעול לתיקון הליקויים ללא דיחוי. עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המיתקן.

חוק החשמל ותקנותיו

החובה לשמור על תקינות המערכת מעוגנת בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ"א – 1991). התקנות קובעות כי במיתקן בו נתגלו ליקויים יש להפסיק את המיתקן או החלק הלקוי עד לתיקון התקלה.

בטיחות מונע אסון 

בדיקת תקינות הארקה והגנות בפני חשמול תמנע אסון.

בכל נושא ניתן ליצור קשר:

אלי שטיינברג – מהנדס ובודק חשמל מוסמך.
נייד 052-4548386
דו"אל: eli.steinberg10@gmail.com 
אתר: www.eli-es.co.il