ביצוע בדיקות חשמל

ביצוע בדיקות חשמל - אלי שטיינברג

הבדיקות נדרשות לצורך תקינות ובטיחות מערכת החשמל, ועמידתה בהתאם לדרישות לחוק ותקנות החשמל.

מתן אישורים לבדיקות חשמל LT ותרמוגרפיה לחידוש רישיון עסק, לרשות הכבאות ולחברות הביטוח, עבור:

  1. בדיקות חשמל למערכות פוטו-וולטאיות (סולאריות).
  2. לבתי עסק, למבנים רבי קומות, לבתים פרטיים.
  3. בדיקות חשמל מרפאות וקליניקות .
  4. בדיקות חשמל לאתרים חקלאיים כגון: רפתות, לולים.
  5. בדיקות חשמל לאתרי בניה מתקן ארעי כגון: לוחות חשמל ומפסק מגן (פחת) משגוח.
  6. בדיקות חשמל תאורת רחובות, שלטי חוצות.
  7. בדיקת כלים חשמליים מטלטלים.
  8. בדיקות מתקני מתח גבוה ע"י מהנדס בודק.
ביצוע בדיקות חשמל - אלי שטיינברג

לקבלת מידע, ייעוץ ופרטים נוספים - צרו קשר: