הגנות חשמליות בעמדות טעינה לרכב חשמלי

תפקיד עמדת הטעינה לרכב חשמלי הוא לספק את האנרגיה לרכב החשמלי על מנת לטעון את המצברים ברכב.

עמדות טעינה לרכב חשמלי ביתיים הוא מספק חשמל חילופין AC לרכב. ברכב ישנו ממיר ממתח חילופין AC למתח ישר DC הטוען את המצברים ברכב. כתוצאה מכך ובמקרה של תקלה יכול לזרום זרם זליגה DC אל המערכת החשמל הביתי .

לזרם זליגה DC בערכים גבוהים מעל mA 30 אשר מסכן חיי בני אדם. לכן אנו מתקינים הגנות בפני זרם הזליגה DC. ההגנה הינה מפסק פחת. 

חשוב מאוד איזה סוג של מפסק פחת אנו מתקינים בכדי לקבל את הגנה בפני זרם זליגה DC.
בדרך כלל בלוח החשמל בבית מותקן מפסק פחת מדגם A אשר מספק הגנה במתחים חילופין AC ומתח פועם.
כאשר ישנה עמדת טעינה לרכב חשמל בבית המוזן מלוח החשמל הביתי או בבית משותף מלוח ציבורי, נדרש להגן בפני זרם זליגה DC.

עמדות הטעינה לרכב חשמלי בחלקם מגיעות עם הגנה בפני זרם זליגה DC, וחלקם מגיעות ללא הגנה בכלל. לכן כאשר קיימת עמדה טעינה ללא הגנות ,יש להתקין מפסק פחת מדגם B מספק הגנה במתחים חילופין AC ומתח פועם ומתח ישר DC.

מדוע מתקינם מפסק פחת מדגם B?

בזרמי זליגה DC בערכים של עד mA 6 מפסק הפחת מדגם A פועל תקין, וזרם זה אינו מסוכן לחיי אדם. בזרמים גבוהים יותר מפסק פחת מדגם A אינו מגיב ולא מגן על חיי אדם ובערכים של זרם זליגה DC mA 30 מסכן חיי בני אדם. לכן מתקינים מפסק פחת מדגם B אשר מספק לנו הגנה טובה יותר. הוא אינו מגיב בזרמי זליגה DC  נמוכים מ mA 30 . ומעל ל mA 30 הוא מגיב ומגן על חיי בני אדם.
נקודה חשובה לבעלי רכב חשמלי בהווה ובעתיד!

הגנות חשמליות בעמדות טעינה לרכב חשמלי - אלי שטיינברג, מהנדס יועץ חשמל

חסרון ויתרון בהגנות בעמדת הטעינה לרכב חשמלי: 

עמדת טעינה עם הגנה לזרם זליגה DC מובנת בעמדה.

חסרון: עמדת טעינה עם הגנה בפני זרם זליגה מובנת בעמדה הטעינה בזמן טעינה הרכב ויש זרם זליגה מעל ל mA 6 מפסיקה את הטעינה של הרכב .ובעל הרכב אינו יודע שהטעינה הופסק.  רק כאשר יגע לרכב לאחר יום עבודה או בבוקר יגלה שהרכב לא נטען עקב תקלה.

עמדת טעינה ללא הגנה לזרם זליגה DC מובנת בעמדה.

יתרון: כאשר מותקנת עמדה טעינה ללא הגנה בפני זרם זליגה חובה להתקין מפסק פחת מדגם B אשר מגן מפני זרמי זליגה DC בזמן טעינה הרכב , כאשר יש זרם זליגה מעל ל mA 6 עד mA 30 אינה מפסיקה את הטעינה של הרכב. מצברי הרכב יטענו, כי זרמי זליגה DC אילו עדין לא מסוכנים לחיי בני אדם. מעל לזרם הזליגה DC mA 30 מפסק הפחת מדגם B יפסיק את הטעינה.

לאחר שקיבלתם מידע על עמדות הטעינה וחשיבות ההגנות חשמלית יש לדרוש או להזמין חשמלאי בודק שיבדוק את התקנת עמדת הטעינה לרכב חשמלי והגנות של העמדה הטעינה.

כך תהיו בטוחים שההגנות יעבדו בעת הצורך ויגנו על חיי אדם.

בכל נושא ניתן ליצור קשר:

אלי שטיינברג – מהנדס ובודק חשמל מוסמך.
נייד 052-4548386
דו"אל: eli.steinberg10@gmail.com 
אתר: www.eli-es.co.il