למה ומתי נדרשת בדיקת חשמל?

בדיקה חשמל מהי ולמה היא נדרשת?

השימוש באנרגיה חשמלית הולכת וגדלה בכל תחום בחיינו.

אך שימוש בחשמל בחיינו מצד אחד מקילה על חיינו ומצד שני היא מסכנת חיי אדם בשימוש

לא נכון או ליקוי במערכות החשמל ובציוד החשמלי.

 • מערכת החשמל קיימת – בבית מגורים / מסחר / תעשיה/ מתקן חקלאי/ מתקן רפואי/ אתר בניה/ אנרגיה סולארית .
 • ובציוד חשמלי המטלטל כגון כבל מאריך /כלי עבודה חשמליים/ מכשור רפואי ועוד.

בכדי להגביר את הבטיחות של האדם המשתמש במערכות ובציוד חשמל – לכן נדרשת לבצע בדיקה חשמלית למערכת החשמל ולציוד החשמלי.

מהי בדיקה חשמלית?

בדיקה חשמלית היא בדיקה בטיחות אשר בודקת את תקינות ומצב מערכת החשמל ו/או הציוד החשמלי כגון ציוד חשמלי מטלטל, כך שבעת תקלה במערכת או הציוד החשמלי לא תתרחש התחשמלות והגנה על חיי אדם וציוד (ראה עמוד: מהן בדיקות חשמל).

בדיקה חשמלית הינה בדיקה תקינות מערכת החשמל ושאינה מהווה סיכון לחיי אדם ולציוד.

בעת ביצוע בדיקת החשמל – אנו בודקים את תקינות המערכת ועמידתה בהתאם לדרישות לחוק ותקנות החשמל. נבדקים הדברים חשובים במערכת החשמל.

 • בדיקת מערכת הארקות .
 • בדיקת רציפות הארקה .
 • בדיקת בידות מוליכי החשמל.
 • בדיקת מפסק מגן ( פחת).
 • בדיקת לולאת התקלה.
 • בדיקת הגנות על מערכת החשמל.

ישנן עוד מספר בדיקות לפי חוק ותקנות החשמל וכן רשות הכבאות וחברות הביטוח שאותן הפרט במאמר אחר.

למה נדרשת ביצוע בדיקות חשמל למתקנים?

קיימות דרישות לביצוע בדיקות חשמל למתקנים על פי חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו, הנוגעים למתקני צריכה חשמליים. קיימות דרישות נוספות לביצוע בדיקות חשמל ע"י

 • הרשות הכבאות ארצית לכיבוי והצלה במסגרת רישוי עסקים ,
 • משרד החינוך בהתאם לחוזה הבטיחות של המשרד,
 • חברות הביטוח כתנאי לביטוח.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל על פי חוק

בדיקת חשמל לפני הפעלה ראשונה של מיתקן לפני חיבור חשמל לרשת החשמל עמידה בבדיקה זו הינה תנאי הכרחי לחיבור המתקן לחשמל. בדיקה זו נועדה לבדוק את התאמתו של המתקן לנדרש בחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו. ועל פי תקני מכון התקנים הישראלי או בין לאומים הנוגעים למתקני צריכה חשמליים.

בדיקת חשמל לאחר "שינוי יסודי" במיתקן

"שינוי יסודי" – החלפת לוח חשמל או הגדלת חיבור, החלפת מפסק ראשי או מבטחים על מעגלי יציאה, הוספת מעגל חשמלי, שינוי שיטת הגנה בפני חישמול , שינוי חתך המולכים, שינוי ייעוד המתקן וכו'.

דרישות לביצוע בדיקות חשמל תקופתיות

 1. בהתאם לדרישות הרשות הארצית לכיבוי והצלה לצורך רישום עסקים
 2. בהתאם לדרישות הביטוח – משרד החינוך בהתאם לחוזה הבטיחות של המשרד,
 3. על פי חוק החשמל והתקנות:
 4. בדיקת חשמל לתעשיה, לבתי מלאכה, מוסכים. – בהתאם לדרישות חידוש רישיון עסק.
 5. בדיקות חשמל לבניין ציבורי רב קומות, בנייני משרדים. – אחת לשנה לפחות.
 6. בדיקת חשמל לבתי ספר, גני ילדים – בהתאם לחוזה הבטיחות משרד החינוך – אחת לשנה לפחות.
 7. בדיקות חשמל תאורת רחובות, שלטי חוצות.- אחת לשנתיים.
 8. בדיקות חשמל לאתרים רפואיים כגון: בתי חולים, מרפאות.- בהתאם לתקנה : אחת לחודש, אחת ל3 חודשים, אחת לשנה. אחת ל3 שנים.
 9. בדיקות חשמל לאתרים חקלאיים כגון: רפתות, לולים. – אחת לחמש שנים או לאחר שינוי יסודי.
 10. בדיקות חשמל לאתרי בניה כגון: לוחות חשמל . – אחת לשנה. ראה סעיף 10           ( בדיקת מפסק מגן – פחת).
 11. בדיקת חשמל למתקנים ציבוריים כגון: קניונים, מסעדות , חנויות. בהתאם לדרישות חידוש רישיון עסק.
 12. בדיקות מתקני פוטו וולטאים (סולאריים).- אחת לחמש שנים.
 13. בדיקת מפסקי מגן (פחת) – פעם בחודש בדיקת ע"י לחצן TEST, כל 3 חודשים בדיקה חשמלית. גם באתרי בניה.
 14. בדיקות מתקני מתח גבוה. ע"י מהנדס בודק.- אחת לחמש שנים.